Absolut Linedance

Linkøpingvej 219 , 4000 Roskilde

40 64 67 50

CVR: 38528335

Bank: Sydbank Reg.: 7045 Konto: 1051869

Mobile Pay: 40 64 67 50

Dot

Anni

Flemming

Käte

Micha

Mona

 

 

Sæsonafslutning onsdag den 30. maj kl. 17:30 til 19:30

derefter spisning kl.20:00 hos Den Kinesiske Restaurant

HUA LONG.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sommerdans i juni måned hver onsdag kl. 18 til 20 i

Festsalen på Østervangsskolen.

Den 06.06 - 13.06 - 20.06 - 27.06.

---------------------------------------------------------------------------------------

Medlemskontingent og

Danseafgift 2017 - 2018

 

Kontingent kr. 100

Danseafgift kr. 600

I alt pr. sæson kr. 700

 

Det koster ikke ekstra at gå på flere hold.

Beløbet kan deles over 2 gange, første gang senest

1. september og 2. gang senest 15. januar.

 

Man kan betale på mobile pay eller på holdene eller

på bank Reg, 7045 konto: 1051869

Sæsonen går fra august til og med maj måned.

 

 

 

 

 

 

Absolut Linedance | Linkøpingvej 219, 4000 Roskilde | Tlf. 40 64 67 50 | Sydbank Reg: 7045 Konto 1051869