Absolut Linedance

Linkøpingvej 219 , 4000 Roskilde

40 64 67 50

CVR: 38528335

Bank: Sydbank Reg.: 7045 Konto: 1051869

Mobile Pay: 40 64 67 50

Dot

Anni

Flemming

Käte

Micha

Mona

 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Torsdag den 8. marts kl. 18:00 til ca. kl. 19:00 på Linkøpingvej 219, Roskilde

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling.

 

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Formandens beretning

4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af:

a. Formand (ulige år)

b. Kasserer (lige år), Janne Tullberg modtager genvalg

c. Sekretær (lige år), Micha Lautrup modtager genvalg

d. Bestyrelsessuppleanter (hvert år) Flemming Østerberg modtager genvalg og Käte Jensen modtager genvalg.

e. Revisor (ulige år) Mette Hay-Schmidt modtager genvalg

8 .Eventuelt.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen bliver afholdt.

Alle som har været medlem i mindst 3 måneder og som ikke er i restance med kontingent har adgang og stemmeret til generalforsamlingen.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Medlemskontingent og

Danseafgift 2017 - 2018

 

Kontingent kr. 100

Danseafgift kr. 600

I alt pr. sæson kr. 700

 

Det koster ikke ekstra at gå på flere hold.

Beløbet kan deles over 2 gange, første gang senest

1. september og 2. gang senest 15. januar.

 

Man kan betale på mobile pay eller på holdene eller

på bank Reg, 7045 konto: 1051869

Sæsonen går fra august til og med maj måned.

 

 

 

 

 

 

Absolut Linedance | Linkøpingvej 219, 4000 Roskilde | Tlf. 40 64 67 50 | Sydbank Reg: 7045 Konto 1051869